Luxury spa beauty

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN

  • Chức vụ: CEO
  • TIẾN SỸ – ĐẠI TÁ – THẦY THUỐC ƯU TÚ

TIẾN SỸ – ĐẠI TÁ – THẦY THUỐC ƯU TÚ nguyễn thị khánh vân có 15 năm kinh nghiệm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, trực tiếp tham gia giảng dạy và đào tạo nhiều bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên toàn quốc…

Bằng cấp

  • Cử nhân luật, Đại học Y, Hà Nội (2001)
  • Tham gia khoá
  • Đào tạo của AOTS về Luật Sở hữu trí tuệ, Tokyo, Nhật Bản (1996)
  • Tham gia khóa đào tạo của EPO về soạn thảo sáng chế, Cơ quan Sáng chế Châu Âu, Munich, Cộng hòa liên bang Đức (1991)
  • Chương trình sau đại học về sở hữu trí tuệ, Maxcơva, Nga (1985)
  • Kỹ sư hóa và hóa sinh, Đại học Nông nghiệp Matxcơva, Nga (1984)

Kinh nghiệm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Thành viên

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.